ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0877 705 112 НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ ВАРНА, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА.

НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДГС Генерал Тошево

Контакт със звеното:
Директор: инж. Димчо Стефанов
Телефон: 05731 21 05
Факс: 05731 21 90
Електронна поща: dlg_toshevo@nug.bg
Адрес: гр. Генерал Тошево, ПК 9600, ул. 3-ти март 42

Интернет страница: dgsgtoshevo.iag.bg

ДГС "Генерал Тошево" е получило името си от гр. Генерал Тошево, където е установено и седалището му.
Територията му заема най-северната част на Варненска област. На север граничи чрез държавната граница с Румъния, на изток с ДГС "Балчик", на юг с ДГС "Добрич" и на запад с ДГС "Тервел" и ДГС "Силистра".
Територията на ДГС "Генерал Тошево" изцяло попада в землищните граници на общините Крушари и Генерал Тошево и включва следните населени места:
Община…
Лесоустройствен план