ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0877 705 112 НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ ВАРНА, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА.

НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДЛС Балчик

Контакт със звеното:
Директор: инж. Калинка Тодорова
Телефон: 0579 7 32 23
Факс: 0579 7 20 39
Електронна поща: ddsbalchik@nug.bg
Адрес: гр. Балчик, ПК 9500, ул. Черно море 9

Интернет страница: www.balchik.iag.bg


Лесоустройствен план