ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0877 705 112 НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ ВАРНА, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА.

НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДЛС Шерба

Контакт със звеното:
Директор: инж Йордан Радославов
Телефон: 052 41 21 56
Факс: 052 41 21 56
Електронна поща: ddssherba@nug.bg
Адрес: с. Старо Оряхо, общ. Долни Чифлик, ул. Дунав 8

Интернет страница: www.sherba.iag.bg

ДЛС “Шерба” е получила името си от едноименната местност, разположена в сърцето на дивечовъдната станция. На север от нея се намират ДГС “Провадия” и ДГС “Варна”, на запад граничи с ДГС “Цонево”, на юг с ДГС “Айтос” и ДГС “Несебър” и на изток с ДГС “Старо Оряхово”.
Територията на ДЛС “Шерба” се намира в Източна Стара планина, в южната част на Варненска област и обх…
Лесоустройствен план