ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0877 705 112 НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ ВАРНА, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА.

НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДЛС Тервел

Контакт със звеното:
Директор: инж. Георги Ботев
Телефон: 05751 23 09
Факс: 05751 20 24
Електронна поща: ddstervel@nug.bg
Адрес: гр. Тервел, ПК 9450, ул. Кирил и Методий 10

Интернет страница: www.tervel.iag.bg


Лесоустройствен план