ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0877 705 112 НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ ВАРНА, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА.

НачалоНовини 2022/05Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

19.05.2022 - Ловният съвет прие резултатите от пролетната таксация на дивеча

Увеличение на запасите, в сравнение с миналата година, на всички видове дивеч, с изключение на муфлона, показва анализът от извършената пролетна таксация през 2022 г. Тя беше приета на проведеното днес заседание на Ловния съвет към Изпълнителна агенция по горите.

Общата численост на благородния елен в държавните ловностопански райони и в ловностопанските райони на ловните дружини е над 35 000. В сравнение с миналата година увеличението е 6,6%. 

Запасът от елен лопатар се е увеличил с 9,2% като числеността  му в страната е близо 11 600.

 При сърната той е 130 750 бр. с близо 4% повече от 2021 г. 

Над 11% се е увеличил броят на дивите кози като при таксацията са отчетени близо 3 320 екземпляра.

При глухара запасите се стабилизират и ръстът им в сравнение с миналата година е 5,4%.

С цел ограничаване и предотвратяване разпространението на болестта Африканска чума по свинете, през 2019, 2020 г. и 2021 г. бяха предприети мерки за намаляване на запаса на дивата свиня. Данните от пролетната таксация показват увеличение с над 8% спрямо миналата година. 

Броят на муфлоните е близо 4 260, с 9,3% по-малко в сравнение с 2021 г. Причините са заболяването „син език“ и необходимостта от повишаване на грижите за вида. 

Запасите от дребен дивеч се увеличават, но резултатите от таксацията сочат, че ръстът при заека, фазана яребицата, и кеклика е малък. Причините са постепенното изчезване на естествените местообитания за видовете, най-вече в Северна България и разпространението на хищници.

Числеността на хищниците е висока. Запасът на вълка е нараснал спрямо 2021 г. с  12%, на чакала с около 9%, на лисицата - 5%. По данни от таксацията близо 23 300 са скитащите кучета.  За възпроизводството на останалия дивеч се налага необходимостта от целенасочено регулиране на популациите на хищниците.

След проведените дискусии Ловният съвет взе решение плановете за ползване и разселване на едър и местен дребен дивеч през настоящия ловен сезон за държавните ловностопански райони и районите, предоставени на ловните дружини да се преработят от стопанисващите дивеча, след което да се приеме обобщения Национален план.

На заседанието на Съвета присъстваха зам.-министрите на земеделието инж. Валентин Чамбов и г-н Иван Христанов.