ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0877 705 112 НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ ВАРНА, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА.

НачалоНовини 2022/05Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

04.05.2022 - Екип на РДГ София спря незаконна сеч в землищата на селата Мирково и Балша

Служители на Регионална дирекция по горите – София спряха дейността на три сечища в землището на с. Балша, община Столична, собственост на религиозни лица и на обект за добив на дървесина в землището на с. Мирково, община Мирково, държавна горска територия. Санкциите са наложени след извършване на проверка в сечищата и установяване на нарушения на Закона за горите. 

През вчерашния ден, горските инспектори са извършили проверки в пет насаждения, попадащи в един имот, собственост на религиозни лица, в землището на с. Балша, община Столична. За обектите са издадени позволителни за сеч, но в три от сечищата е установен добив на  87 бр. немаркирани дървета с общ обем 42,0 пл. куб. м. Съставен е констативен протокол, с който е спряна дейността на обектите. Установена е сеч в съседни подотдели, без издавани позволителни за сеч. Работата по случая продължава.

При проверка в землището на с. Мирково, инспекторите констатирали, че вида на провежданата сеч не отговаря на предвидената по горскостопански план. В хода на инспекцията, горските служители установили, че е изградена просека, която също не е отразена в технологичния план, както и сеч на 13 немаркирани дървета. Съставен е констативен протокол, с който е спряна дейността в сечището. Позволителното за сеч е обезсилено със заповед на директора на РДГ София. Работата по случая продължава.

За последните две седмици служителите на Регионална дирекция по горите – София са извършили общо 664 бр. проверки по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча.

Проверени са 58 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина, 124 сечища, 276 превозни средства, транспортиращи дървесина, 77 риболовци и 129 други физически лица. За извършените проверки са съставени общо 10 акта за нарушения по Закона за горите, с които са задържани общо 8,5 пр. куб. м дърва за огрев.