ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0877 705 112 НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ ВАРНА, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА.

НачалоДокументиГорски репродуктивни материали

РДГ Варна | Документи

Обобщен списък на одобрените базови източници

Дата на публикуване: 12.02.2024 г. изтегли
 
Заповед № 1071/16.11.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ

за утвърждаване на образец на заявление за вписване в публичния регистър на доставчиците на горски репродуктивен материал и образец на заявление за промяна на вписаните обстоятелства в публичния регистър на доставчиците на горски репродуктивен материал.


Дата на публикуване: 17.11.2023 г. изтегли
 
Обобщителен протокол към 30.09.2023 г. за инвентаризация на тополови, върбови и други маточници в района на ГСС – Пловдив

Дата на публикуване: 05.10.2023 г. изтегли
 
Сведения за плодоносенето през 2023 г. в района на ГСС София и ГСС Пловдив

Дата на публикуване: 25.08.2023 г. изтегли
 
Сведение за цъфтежа на дървестните и храстови видове през 2023 година в района на ГСС - София

Дата на публикуване: 05.07.2023 г. изтегли
 
Сведение за цъфтежа на дървестните и храстови видове през 2023 година в района на ГСС - Пловдив

Дата на публикуване: 05.07.2023 г. изтегли
 
Национален списък на одобрените базови източници в Р. България към 31.12.2022 г.

Дата на публикуване: 02.02.2023 г. изтегли
 
Обобщителен протокол за инвентаризация на тополови, върбови и други маточници в района на ГСС Пловдив към 30.09.2022 г.

Дата на публикуване: 05.10.2022 г. изтегли
 
ГОДИШЕН РАЗЧЕТ за необходимите семена през 2022/ 2023 г., обобщен за страната по държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите

Дата на публикуване: 26.09.2022 г. изтегли
 
Сведения за плодоносенето през 2022 г. в района на ГСС София и ГСС Пловдив

Дата на публикуване: 25.08.2022 г. изтегли
 
ГОДИШЕН РАЗЧЕТ за необходимите семена през 2021/ 2022 г., обобщен за страната по държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите

Дата на публикуване: 03.08.2022 г. изтегли
 
Сведение за цъфтежа на дървестните и храстови видове през 2022 година в района на ГСС - София

Дата на публикуване: 11.07.2022 г. изтегли
 
Сведение за цъфтежа на дървестните и храстови видове през 2022 година в района на ГСС - Пловдив

Дата на публикуване: 11.07.2022 г. изтегли
 
Регистър на горските разсадници към 30.06.2022 г.

Дата на публикуване: 08.07.2022 г. изтегли
 
Национален списък на одобрените базови източници в Р. България към 31.12.2021 г.

Дата на публикуване: 04.02.2022 г. изтегли
 
Обобщителен протокол за инвентаризация на тополови, върбови и други маточници в района на ГСС Пловдив към 30.09.2021 г.

Дата на публикуване: 08.10.2021 г. изтегли
 
Обобщен годишен разчет за необходимите семена през 2021/2022 г.

Дата на публикуване: 20.09.2021 г. изтегли
 
Сведения за плодоносенето през 2021 г. в района на ГСС София и ГСС Пловдив

Дата на публикуване: 24.08.2021 г. изтегли
 
Регистър на горските разсадници към 06.08.2021 г.

Дата на публикуване: 13.08.2021 г. изтегли
 
Регистър на горските разсадници към 30.06.2021 г.

Дата на публикуване: 14.07.2021 г. изтегли
 
Годишен разчет за необходимите семена през 2020/ 2021 г., обобщен за страната по ДП по чл. 163 от Закона за горите - променен към 05.07.2021 г.

Дата на публикуване: 13.07.2021 г. изтегли
 
Сведение за цъфтежа на дървестните и храстови видове през 2021 година в района на ГСС - Пловдив

Дата на публикуване: 02.07.2021 г. изтегли
 
Сведение за цъфтежа на дървестните и храстови видове през 2021 година в района на ГСС - София

Дата на публикуване: 02.07.2021 г. изтегли
 
Годишен разчет за необходимите семена през 2020/2021 г., обобщен за страната по ДП по чл. 163 от Закона за горите - променен към 30.10.2020 г.

Дата на публикуване: 02.12.2020 г. изтегли
 
Обобщителен протокол за инвентаризацията на маточниците в района на ГСС Пловдив

Дата на публикуване: 01.10.2020 г. изтегли
 
Годишен разчет за необходимите семена през 2020/2021 г., обобщен за страната по ДП по чл. 163 от Закона за горите

Дата на публикуване: 23.09.2020 г. изтегли
 
Сведения за плодоносенето през 2020 г. в района на ГСС София и ГСС Пловдив

Дата на публикуване: 08.09.2020 г. изтегли
 
Регистър на горските разсадници към 30.06.2020 г.

Дата на публикуване: 14.07.2020 г. изтегли
 
Сведение за цъфтежа на дървестните и храстови видове през 2020 година в района на ГСС - София

Дата на публикуване: 30.06.2020 г. изтегли
 
Сведение за цъфтежа през 2020 година в района на ГСС- гр. Пловдив

Дата на публикуване: 30.06.2020 г. изтегли
 
Национален списък на одобрените базови източници в Република България към 31.12.2019 г.

Дата на публикуване: 07.02.2020 г. изтегли
 
ГОДИШЕН РАЗЧЕТ за необходимите семена през 2019/ 2020 г., обобщен за страната по ДП по чл. 163 от Закона за горите - изменен на 16.12.2019 г.

Дата на публикуване: 13.01.2020 г. изтегли
 
Годишен разчет за необходимите семена през 2019/2020 г., обобщен за страната по ДП по чл. 163 от Закона за горите

Дата на публикуване: 14.10.2019 г. изтегли
 
Информация за реда за регистрация на доставчиците на горски репродуктивни материали

Дата на публикуване: 10.10.2019 г. изтегли
 
Инвентаризация на тополови, върбови и други маточници в района на ГСС – Пловдив през 2019 г., на основание чл.13, ал.8 от Наредба № 21/2012 г.

Дата на публикуване: 09.10.2019 г. изтегли
 
Сведения за плодоносенето на дървесните и храстови видове през 2019 г. в района на ГСС-София и ГСС-Пловдив.

Дата на публикуване: 27.08.2019 г. изтегли
 
Регистър на горските разсадници към 14.06.2019 г.

Дата на публикуване: 08.07.2019 г. изтегли
 
С В Е Д Е Н И Е за цъфтежа на дървесните и храстови видове през 2019 година в района на ГСС Пловдив и ГСС СОФИЯ

Дата на публикуване: 08.07.2019 г. изтегли
 
Инвентаризация на тополови, върбови и други маточници в района на ГСС – Пловдив през 2018 г., на основание чл.13, ал.8 от Наредба № 21/2012 г.

Дата на публикуване: 21.11.2018 г. изтегли
 
Годишен разчет за необходимите семена през 2018/ 2019 г., обобщен за страната по ДП по чл. 163 от Закона за горите

Дата на публикуване: 27.09.2018 г. изтегли
 
Сведения за плодоносенето за 2018 г. в района на ГСС София и ГСС Пловдив

Дата на публикуване: 28.08.2018 г. изтегли
 
С В Е Д Е Н И Е за цъфтежа на дървестните и храстови видове през 2018 година в района на ГСС - София и ГСС-Пловдив

Дата на публикуване: 16.07.2018 г. изтегли
 
Годишен разчет за необходимите семена през 2017/2018 години

Дата на публикуване: 10.10.2017 г. изтегли
 
Обобщителен протокол за инвентаризация на тополови, върбови и други маточници към 30.09.2017 г. в района на ГСС Пловдив

Дата на публикуване: 10.10.2017 г. изтегли
 
Сведение за плодоносенето през 2017 година в района на ГСС- гр. София и ГСС - гр. Пловдив

Дата на публикуване: 22.08.2017 г. изтегли
 
Регистър на горските разсадници към 15.08.2017 г.

Дата на публикуване: 17.08.2017 г. изтегли
 
С В Е Д Е Н И Е за цъфтежа на дървестните и храстови видове през 2017 година в района на ГСС - София

Дата на публикуване: 12.07.2017 г. изтегли
 
С В Е Д Е Н И Е за цъфтежа на дървесните и храстови видове през 2017 година в района на Горска семеконтролна станция - Пловдив

Дата на публикуване: 12.07.2017 г. изтегли
 
Годишен разчет за необходимите семена през 2016/ 2017 г., обобщен за страната по ДП

Дата на публикуване: 07.10.2016 г. изтегли
 
Обобщителен протокол за инвентаризация на тополови, върбови и други маточници към 30.10.2016 г. на територията на ГСС - Пловдив

Дата на публикуване: 07.10.2016 г. изтегли
 
Сведение за плодоносенето през 2016 година в района на ГСС- гр. София

Дата на публикуване: 10.09.2016 г. изтегли
 
Сведение за плодоносенето през 2016 година в района на ГСС- гр. Пловдив

Дата на публикуване: 10.09.2016 г. изтегли
 
Сведения за цъфтежа на дървесните и храстови видове през 2016 година в района на Горска семеконтролна станция - Пловдив

Дата на публикуване: 30.06.2016 г. изтегли
 
Сведения за цъфтежа на дървесните и храстови видове през 2016 година в района на Горска семеконтролна станция - София

Дата на публикуване: 30.06.2016 г. изтегли
 
Регистър на горските разсадници към 29.02.2016 година

Дата на публикуване: 17.03.2016 г. изтегли
 
Обобщителен протокол за инвентаризация на тополови, върбови и други маточници към 30.09.2015 г. на територията на ГСС Пловдив

Дата на публикуване: 07.10.2015 г. изтегли
 
Сведения за цъфтежа на дървесните и храстови видове през 2015 година в района на Горска семеконтролна станция - Пловдив

Дата на публикуване: 01.07.2015 г. изтегли
 
Сведения за цъфтежа на дървесните и храстови видове през 2015 година в района на Горска семеконтролна станция - София

Дата на публикуване: 01.07.2015 г. изтегли
 
Регистър на горските разсадници към 31.03.2015

Дата на публикуване: 15.04.2015 г. изтегли
 
Национален списък на одобрените базови източници към 31.12.2014 г.

Дата на публикуване: 10.02.2015 г. изтегли
 
Годишен разчет за необходимите семена през 2014/ 2015 г., обобщен за страната по ДП

Дата на публикуване: 23.09.2014 г. изтегли
 
Сведения за плодоносенето през 2014 г. в района на ГСС Пловдив

Дата на публикуване: 11.09.2014 г. изтегли
 
Сведения за плодоносенето през 2014 г. в района на ГСС София

Дата на публикуване: 11.09.2014 г. изтегли
 
Сведения за цъфтежа на дървесните и храстови видове през 2014 година в района на Горска семеконтролна станция - София

Дата на публикуване: 16.07.2014 г. изтегли
 
Сведения за цъфтежа на дървесните и храстови видове през 2014 година в района на Горска семеконтролна станция - Пловдив

Дата на публикуване: 16.07.2014 г. изтегли
 
Регистър на горските разсадници към 31.06.2014

Дата на публикуване: 14.07.2014 г. изтегли
 
Национален списък на одобрените базови източници към 31.01.2014 г.

Дата на публикуване: 06.02.2014 г. изтегли
 
Регистър на горските разсадници към 31.01.2014

Дата на публикуване: 05.02.2014 г. изтегли
 
Сведения за плодоносенето през 2013 година в района на ГСС Пловдив

Дата на публикуване: 23.08.2013 г. изтегли
 
Сведения за плодоносенето през 2013 година в района на ГСС София

Дата на публикуване: 23.08.2013 г. изтегли
 
Опис на създадените опитни и географски култури към 31.07.2013 г.

Дата на публикуване: 06.08.2013 г. изтегли
 
Сведения за цъфтежа за 2013 за ГСС София

Дата на публикуване: 26.07.2013 г. изтегли
 
Сведения за цъфтежа за 2013 за ГСС Пловдив

Дата на публикуване: 26.07.2013 г. изтегли
 
Национален списък на одобрените базови източници

Дата на публикуване: 09.02.2011 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 4 юли 2007 година

Решение


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 25 юли 2005 година

Решение


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 28 юни 1999 година

Решение


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли
 
ДИРЕКТИВА 1999/105/ЕО НА СЪВЕТА от 22 декември 1999 година

Директива


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли
 
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 154/2002 НА СЪВЕТА от 21 януари 2002 година

Регламент


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли
 
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1597/2002 НА КОМИСИЯТА от 6 септември 2002 година

Регламент


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли
 
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1598/2002 НА КОМИСИЯТА от 6 ceптември 2002 година

Регламент


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли
 
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1602/2002 НА КОМИСИЯТА от 9 септември 2002 година

Регламент


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли
 
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2301/2002 НА КОМИСИЯТА от 20 декември 2002 година

Регламент


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 16 декември 2005 година

Решение


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли
 
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 69/2004 НА КОМИСИЯТА от 15 януари 2004 година

Регламент


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 21 декември 2005 година

Решение


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 29 септември 2004 година

Решение


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 21 февруари 2003 година

Решение


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли
 
Схема за придвижване на горски репродуктивни материали

Схема


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли
 
Правила и специфични изключения при придвижване на горски репродуктивни материали (ГРМ) в и между районите на произход

Правила


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли
 
Карта на районите на произход в Република България

Карта


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли