ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0877 705 112 НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ ВАРНА, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА.

НачалоДокументиПредписания

РДГ Варна | Документи

Предписание на основание чл.106/чл.131, ал.2 от ЗГ с рег.№ РДГ 04-354-16.01.2024г.

Дата на публикуване: 17.01.2024 г. изтегли
 
Предписание на основание чл.106/чл.131, ал.2 от ЗГ с рег.№ РДГ 04-353-16.01.2024г.

Дата на публикуване: 17.01.2024 г. изтегли