ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0877 705 112 НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ ВАРНА, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА.

НачалоДокументиПлан извлечения

РДГ Варна | Документи

Одобрено план-извлечение на ТП „ДГС Провадия“, с рег. индекс № РДГ04-1197/19.02.2024 г.

Дата на публикуване: 19.02.2024 г. изтегли
 
Одобрено план-извлечение на ТП „ДГС Добрич“, с рег. индекс № РДГ04-1011/12.02.2024 г.

Дата на публикуване: 13.02.2024 г. изтегли