ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0877 705 112 НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ ВАРНА, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА.

НачалоДокументиЛовно стопанство

РДГ Варна | Документи

План за действие за опазване на кафява мечка (Ursus arctos Linnaeus, 1758) в България 2024 -2033 г.

Дата на публикуване: 26.01.2024 г. изтегли
 
ПЛАН 3A ДЕЙСТВИЕ зa опазване на планинския кеклик в България за периода 2024-2033 г.

Дата на публикуване: 12.12.2023 г. изтегли
 
Заповед № 1089/27.11.2022 на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на максимален брой на ловците в ловните сдружения

Дата на публикуване: 27.11.2023 г. изтегли
 
Заповед № РД-05-183/28.09.2023 г. на директора на РДГ Стара Загора за забрана на дейностите до горските територии в района на дейност на ТП ДГС Мъглиж

Дата на публикуване: 28.09.2023 г. изтегли
 
Заповед № РД-05-210/14.09.2023 г. на директора на РДГ Шумен за преустановяване на дейностите, нарушаващи спокойствието на дивеча, до горските територии в района на дейност на ТП ДЛС Черни лом

Дата на публикуване: 18.09.2023 г. изтегли
 
Заповед № 183/30.08.2023 г. на директора на РДГ Русе за преустановяване на дейностите, нарушаващи спокойствието на дивеча, в района на дейност на ТП ДЛС Воден - Ири Хисар

Дата на публикуване: 06.09.2023 г. изтегли
 
Заповед № РД-05-171/01.09.2023 г. на директора на РДГ Стара Загора за забрана на дейностите до горските територии в района на дейност на ТП ДГС Гурково

Дата на публикуване: 04.09.2023 г. изтегли
 
Заповед № РД-05-160/17.08.2023 г. на директора на РДГ Стара Загора за забрана на дейностите до горските територии в района на дейност на ТП ДЛС Мазалат

Дата на публикуване: 01.09.2023 г. изтегли
 
Заповед № 152/10.08.2023 г. на директора на РДГ Русе за преустановяване на горскостопански, строителни, ремонтни и други работи, нарушаващи спокойствието на дивеча в района на дейност на ТП ДГС Дунав

Дата на публикуване: 10.08.2023 г. изтегли
 
Заповед № 148/01.08.2023 г. на директора на РДГ Русе за преустановяване на горскостопански, строителни, ремонтни и други работи, нарушаващи спокойствието на дивеча в района на дейност на ТП ДГС Сеслав

Дата на публикуване: 02.08.2023 г. изтегли
 
Заповед № РД-05-144/19.05.2023 г. на директора на РДГ София за ограничаване на достъпа до горската територия в района на действие на ТП ДЛС Витиня

Дата на публикуване: 19.05.2023 г. изтегли
 
Отчет мониторинг гургулица 2022

Дата на публикуване: 03.05.2023 г. изтегли
 
Заповед № 142/15.02.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на лицата по чл. 22, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД), които да проведат подготовка на кандидати за придобиване право на лов през 2023 г.

Дата на публикуване: 16.02.2023 г. изтегли
 
Заповед № 1092/29.11.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за изменение на заповед Заповед № 1068/24.11.2022 г.

Дата на публикуване: 29.11.2022 г. изтегли
 
Заповед № 1068/24.11.2022 на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на максимален брой на ловците в ловните сдружения

Дата на публикуване: 24.11.2022 г. изтегли
 
Заповед № РД-10-158/19.09.2022 г. на директора на РДГ Пазарджик за забрана на достъпа до горската територия в обхвата на ловностопански район на ТП ДЛС Чепино

Дата на публикуване: 19.09.2022 г. изтегли
 
Заповед № РД-05-143/05.09.2022 г. на директора на РДГ Варна за забрана дейности, нарушаващи спокойствието на дивеча в границите на ТП ДГС Суворово, ДЛСР Чатал дере

Дата на публикуване: 12.09.2022 г. изтегли
 
Заповед № РД-05-195/05.09.2022 г. на директора на РДГ Шумен за забрана дейности, нарушаващи спокойствието на дивеча в границите на ДЛРС Паламара и ДЛРС Никола Козлево

Дата на публикуване: 12.09.2022 г. изтегли
 
План за действие за европейския вълк в България

Дата на публикуване: 19.07.2022 г. изтегли
 
Заповед №РД 05-36/08.03.2022 г. на директора на РДГ Пазарджик за забрана временно достъпа до горската територия в обхвата на ловностопанския район на ТП ДЛС „Чепино”

Дата на публикуване: 09.03.2022 г. изтегли
 
Заповед № РД-48-13/16.02.2022 г. на министъра на земеделието, утвърждаваща цените на разрешителните за лов, валидни за периода 01.03.2022 г. - 28.02.2023 г.

Дата на публикуване: 22.02.2022 г. изтегли