ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0877 705 112 НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ ВАРНА, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА.

НачалоДокументиДокументи по Заповед №576/22.04.2016

РДГ Варна | Документи

Данни за извършените възмездни разпоредителни сделки (продажби по реда на §123 от ПЗР към ЗИД на ЗГ (отм.)) с поземлени имоти в горски територии - държавна собственост, извършени със заповед на министъра на земеделието и храните през 2023 г.

Дата на публикуване: 08.02.2024 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ КЪМ 31.01.2024 Г.

Дата на публикуване: 07.02.2024 г. изтегли
 
Реализирана дървесина за периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

Дата на публикуване: 25.01.2024 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ КЪМ 31.12.2023 Г.

Дата на публикуване: 02.01.2024 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ КЪМ 30.11.2023 Г.

Дата на публикуване: 06.12.2023 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ КЪМ 31.10.2023 Г.

Дата на публикуване: 03.11.2023 г. изтегли
 
Реализирана дървесина за периода 01.01.2023 г. до 30.09.2023 г.

Дата на публикуване: 24.10.2023 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ КЪМ 30.09.2023 Г.

Дата на публикуване: 02.10.2023 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ КЪМ 31.08.2023 Г.

Дата на публикуване: 05.09.2023 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ КЪМ 30.07.2023 Г.

Дата на публикуване: 03.08.2023 г. изтегли
 
Реализирана дървесина за периода 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г.

Дата на публикуване: 25.07.2023 г. изтегли
 
Графика обща и залесена горска площ

Справка за общата и залесената площ за периода 1960 – 2022 год.


Дата на публикуване: 20.07.2023 г. изтегли
 
Графика лесистост, %

Справка за лесистостта, залесена, незалесена и недървопроизводителна горска площ за периода 1960 – 2022 год.


Дата на публикуване: 20.07.2023 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ КЪМ 30.06.2023 Г.

Дата на публикуване: 03.07.2023 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ КЪМ 31.05.2023 Г.

Дата на публикуване: 05.06.2023 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ КЪМ 30.04.2023 Г.

Дата на публикуване: 09.05.2023 г. изтегли
 
Реализирана дървесина за периода 01.01.2023 г. до 31.03.2023 г.

Дата на публикуване: 24.04.2023 г. изтегли
 
5 ГФ - Отчет за добитата маса към 31.12.2022 г.

Дата на публикуване: 07.04.2023 г. изтегли
 
1 ГФ - Отчет за разпределение на общата горска площ в хектари по вид на горите към 31.12.2022 г.

Дата на публикуване: 07.04.2023 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ КЪМ 31.03.2023 Г.

Дата на публикуване: 05.04.2023 г. изтегли
 
ИНФОРМАЦИЯ за динамиката на обемите транспортирана дървесина с първичен превозен билет в куб. м. за месеците януари и февруари - по години, за периода от 2018 г. до 2023 г., съгласно данните от информационната система на Изпълнителна агенция по горите

Дата на публикуване: 14.03.2023 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ КЪМ 28.02.2023 Г.

Дата на публикуване: 02.03.2023 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ КЪМ 31.01.2023 Г.

Дата на публикуване: 02.02.2023 г. изтегли
 
Данни за извършените възмездни разпоредителни сделки (продажби по реда на §123 от ПЗР към ЗИД на ЗГ (отм.) с поземлени имоти в горски територии, извършени със заповед на министъра на земеделието през 2021 г. и през 2022 г.

Дата на публикуване: 31.01.2023 г. изтегли
 
Реализирана дървесина за периода 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.

Дата на публикуване: 25.01.2023 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ КЪМ 31.12.2022 Г.

Дата на публикуване: 06.01.2023 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ КЪМ 30.11.2022 Г.

Дата на публикуване: 02.12.2022 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ КЪМ 30.10.2022 Г.

Дата на публикуване: 01.11.2022 г. изтегли
 
Реализирана дървесина за периода 01.01.2022 г. до 30.09.2022 г.

Дата на публикуване: 25.10.2022 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ КЪМ 30.09.2022 Г.

Дата на публикуване: 06.10.2022 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ КЪМ 31.08.2022 Г.

Дата на публикуване: 02.09.2022 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ КЪМ 31.07.2022 Г.

Дата на публикуване: 04.08.2022 г. изтегли
 
Реализирана дървесина за периода 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г.

Дата на публикуване: 22.07.2022 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ КЪМ 30.06.2022 Г.

Дата на публикуване: 11.07.2022 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ КЪМ 31.05.2022 Г.

Дата на публикуване: 03.06.2022 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ КЪМ 30.04.2022 Г.

Дата на публикуване: 03.05.2022 г. изтегли
 
Реализирана дървесина за периода 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.

Дата на публикуване: 20.04.2022 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ КЪМ 31.03.2022 Г.

Дата на публикуване: 12.04.2022 г. изтегли
 
5 ГФ - Отчет за добитата маса към 31.12.2021 г.

Дата на публикуване: 28.03.2022 г. изтегли
 
1 ГФ - Отчет за разпределение на общата горска площ в хектари по вид на горите към 31.12.2021 г.

Дата на публикуване: 28.03.2022 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ КЪМ 28.02.2022 Г.

Дата на публикуване: 02.03.2022 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ

Дата на публикуване: 09.02.2022 г. изтегли
 
Реализирана дървесина за периода 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

Дата на публикуване: 31.01.2022 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ КЪМ 31.12.2021 Г.

Дата на публикуване: 04.01.2022 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ КЪМ 31.11.2021 Г.

Дата на публикуване: 14.12.2021 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ /м3/ КЪМ 31.10.2021 Г.

Дата на публикуване: 01.11.2021 г. изтегли
 
Реализирана дървесина за периода 01.01.2021 г. до 30.09.2021 г.

Дата на публикуване: 21.10.2021 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ

Дата на публикуване: 20.10.2021 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ

Дата на публикуване: 01.09.2021 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ

Дата на публикуване: 04.08.2021 г. изтегли
 
Реализираната дървесина за периода 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г.

Обобщена справка за реализираната дървесина по държавни горски/ловни стопанства за периода от  01.01.2021 г. до  30.06.2020 г.


Дата на публикуване: 22.07.2021 г. изтегли
 
Горското стопанство 1960 – 2020 год.

Основни характеристики на българската гора и горското стопанство за периода 1960 – 2020 год.


Дата на публикуване: 15.06.2021 г. изтегли
 
Графика обща и залесена площ

Справка за общата и залесената площ за периода 1960 – 2020 год.


Дата на публикуване: 15.06.2021 г. изтегли
 
Графика разпределение на площите по класове на възраст

Справка за разпределението на залесената площ по класове на възраст за периода 1960 – 2020 год.


Дата на публикуване: 15.06.2021 г. изтегли
 
Графика общ запас

Справка за разпределението на общия запас по години за периода 1960 – 2020 г.


Дата на публикуване: 15.06.2021 г. изтегли
 
Графика общ прираст и ползване

Справка за общия прираст и ползването за периода 1960 – 2020 год.


Дата на публикуване: 15.06.2021 г. изтегли
 
Графика среден прираст

Справка за средният прираст за периода 1960 – 2020 год.


Дата на публикуване: 15.06.2021 г. изтегли
 
Графика лесистост, %

Справка за лесистостта на страната за периода 1960 – 2020 год.


Дата на публикуване: 15.06.2021 г. изтегли
 
Графика средна възраст в години

Справка за средната възраст по години за периода 1960 – 2020 год.


Дата на публикуване: 15.06.2021 г. изтегли
 
Графика разпределение на действителното ползване спрямо запаса

Обобщена справка за действителното ползване спрямо запаса за периода от 1960 г. – 2020 г.


Дата на публикуване: 15.06.2021 г. изтегли
 
СПРАВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД С ПЪРВИЧНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ

Дата на публикуване: 11.06.2021 г. изтегли
 
Заповед 467/11.06.2021 за допълнение иизменение на заповед 576/22.04.2016 г.

Дата на публикуване: 11.06.2021 г. изтегли
 
7 ГФ - Отчет на горския фонд по видове насаждения и бонитети към 31.12.2020 г.

Дата на публикуване: 18.05.2021 г. изтегли
 
6 ГФ - Отчет за разпределение на залесените площи в хектари по възраст и пълнота към 31.12.2020 г.

Дата на публикуване: 18.05.2021 г. изтегли
 
5 ГФ - Отчет за добитата маса към 31.12.2020 г.

Дата на публикуване: 18.05.2021 г. изтегли
 
4 ГФ - Отчет на горския фонд по групи гори и лесистост към 31.12.2020 г.

Дата на публикуване: 18.05.2021 г. изтегли
 
3 ГФ - Отчет за разпределение на дървесния запас в кубични метри по дървесни видове и възраст към 31.12.2020 г.

Дата на публикуване: 18.05.2021 г. изтегли
 
2 ГФ - Отчет за разпределение на общата горска площ в хектари по вид на горите към 31.12.2020 г.

Дата на публикуване: 18.05.2021 г. изтегли
 
1 ГФ - Отчет за разпределение на общата горска площ в хектари по вид на горите към 31.12.2020 г.

Дата на публикуване: 18.05.2021 г. изтегли
 
Реализираната дървесина за периода 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г.

Обобщена справка за реализираната дървесина по държавни горски/ловни стопанства за периода от  01.01.2021 г. до  31.03.2020 г.


Дата на публикуване: 10.05.2021 г. изтегли
 
Данни за извършените възмездни разпоредителни сделки (продажби по реда на §123 от ПЗР към ЗИД на ЗГ (отм.) и чл. 34 от ЗГ)

с поземлени имоти в горски територии, извършени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите за периода януари-декември 2020 г.


Дата на публикуване: 17.02.2021 г. изтегли
 
Реализираната дървесина за периода 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

Обобщена справка за реализираната дървесина по държавни горски/ловни стопанства за периода от  01.01.2020 г. до  31.12.2020 г.


Дата на публикуване: 25.01.2021 г. изтегли
 
Реализираната дървесина за периода 01.01 - 30.09.2020 г.

Обобщена справка за реализираната дървесина по държавни горски/ловни стопанства за периода от  01.01.2020 г. до  30.09.2020 г. 


Дата на публикуване: 18.11.2020 г. изтегли
 
Реализираната дървесина за периода 01.01 - 30.06.2020 г.

Обобщена справка за реализираната дървесина по държавни горски/ловни стопанства за периода от  01.01.2020 г. до  30.06.2020 г. 


Дата на публикуване: 20.07.2020 г. изтегли
 
Отчет 5 ГФ за 2019 година

Дата на публикуване: 08.07.2020 г. изтегли
 
Отчет 1 ГФ за 2019 година

Дата на публикуване: 08.07.2020 г. изтегли
 
Реализираната дървесина за периода 01.01 - 31.03.2020 г.

Обобщена справка за реализираната дървесина по държавни горски/ловни стопанства за периода от  01.01.2020 г. до  31.03.2020 г. 


Дата на публикуване: 23.04.2020 г. изтегли
 
Данни за извършените възмездни разпоредителни сделки (продажби по реда на §123 от ПЗР към ЗИД на ЗГ (отм.) и чл. 34 от ЗГ)

с поземлени имоти в горски територии, извършени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите за периода януари-декември 2019 г.


Дата на публикуване: 19.03.2020 г. изтегли
 
Реализираната дървесина за периода 01.01 - 31.12.2019 г.

Обобщена справка за реализираната дървесина по държавни горски/ловни стопанства за периода от  01.01.2019 г. до  31.12.2019 г. 


Дата на публикуване: 27.01.2020 г. изтегли
 
Реализираната дървесина за периода 01.01 - 30.09.2019 г.

Обобщена справка за реализираната дървесина по държавни горски/ловни стопанства за периода от  01.01.2019 г. до  30.09.2019 г. 


Дата на публикуване: 18.10.2019 г. изтегли
 
Реализираната дървесина за периода 01.01 - 30.06.2019 г.

Обобщена справка за реализираната дървесина по държавни горски/ловни стопанства за периода от  01.01.2019 г. до  30.06.2019 г. 


Дата на публикуване: 17.07.2019 г. изтегли
 
Отчет 1 ГФ за 2018 година

Дата на публикуване: 24.04.2019 г. изтегли
 
Отчет 5 ГФ за 2018 година

Дата на публикуване: 24.04.2019 г. изтегли
 
Данни за извършените възмездни разпоредителни сделки (продажби по реда на §123 от ПЗР към ЗИД на ЗГ (отм.) и чл. 34 от ЗГ)

с поземлени имоти в горски територии, извършени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите за периода януари-март 2019 г.


Дата на публикуване: 23.04.2019 г. изтегли
 
Реализираната дървесина за периода 01.01 - 31.03.2019 г.

Обобщена справка за реализираната дървесина по държавни горски/ловни стопанства за периода от  01.01.2019 г. до  31.03.2019 г. 


Дата на публикуване: 23.04.2019 г. изтегли
 
Реализираната дървесина за периода 01.01 - 31.12.2018 г.

Обобщена справка за реализираната дървесина по държавни горски/ловни стопанства за периода от  01.01.2018 г. до  31.12.2018 г. 


Дата на публикуване: 28.01.2019 г. изтегли
 
Данни за извършените възмездни разпоредителни сделки (продажби по реда на §123 от ПЗР към ЗИД на ЗГ (отм.) и чл. 34 от ЗГ)

с поземлени имоти в горски територии, извършени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите през  2018 г.


Дата на публикуване: 10.01.2019 г. изтегли
 
Реализираната дървесина за периода 01.01 - 30.09.2018 г.

Обобщена справка за реализираната дървесина по държавни горски/ловни стопанства за периода от  01.01.2018 г. до  30.09.2018 г. 


Дата на публикуване: 18.10.2018 г. изтегли
 
Реализираната дървесина за периода 01.01 - 30.06.2018 г.

Обобщена справка за реализираната дървесина по държавни горски/ловни стопанства за периода от  01.01.2017 г. до  30.06.2018 г. 


Дата на публикуване: 25.07.2018 г. изтегли
 
Реализираната дървесина за периода 01.01 - 31.03.2018 г.

Обобщена справка за реализираната дървесина по държавни горски/ловни стопанства за периода от  01.01.2017 г. до  31.03.2018 г. 


Дата на публикуване: 20.04.2018 г. изтегли
 
Отчет 5 ГФ за 2017 година

Дата на публикуване: 29.03.2018 г. изтегли
 
Отчет 1 ГФ за 2017 година

Дата на публикуване: 29.03.2018 г. изтегли
 
Реализираната дървесина за периода 01.01 - 31.12.2017 г.

Обобщена справка за реализираната дървесина по държавни горски/ловни стопанства за периода от  01.01.2017 г. до  31.12.2017 г. 


Дата на публикуване: 26.01.2018 г. изтегли
 
Възмездни разпоредителни сделки с поземлени имоти в горски територии през 2017 г.

Данни за извършените възмездни разпоредителни сделки (продажби по реда на §123 от ПЗР към ЗИД на ЗГ (отм.) и чл. 34 от ЗГ) с поземлени имоти в горски територии, извършени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите през  2017 г.


Дата на публикуване: 24.10.2017 г. изтегли
 
Реализираната дървесина за периода 01.01 - 30.09.2017 г.

Обобщена справка за реализираната дървесина по държавни горски/ловни стопанства за периода от  01.01.2017 г. до  30.09.2017 г.


Дата на публикуване: 19.10.2017 г. изтегли
 
Реализираната дървесина за периода 01.01 - 30.06.2017 г.

Обобщена справка за реализираната дървесина по държавни горски/ловни стопанства за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.


Дата на публикуване: 19.07.2017 г. изтегли
 
Реализираната дървесина за периода 01.01 - 31.03.2017 г.

Обобщена справка за реализираната дървесина по държавни горски/ловни стопанства за периода от  01.01.2017 г. до 31.03.2017 г.


Дата на публикуване: 24.04.2017 г. изтегли
 
Реализираната дървесина за периода 01.01 - 31.12.2016 г.

Обобщена справка за реализираната дървесина по държавни горски/ловни стопанства за периода от  01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.


Дата на публикуване: 23.01.2017 г. изтегли
 
Реализираната дървесина за периода 01.01 - 30.09.2016 г.

Обобщена справка за реализираната дървесина по държавни горски/ловни стопанства за периода от  01.01.2016 г. до 30.09.2016 г.


Дата на публикуване: 19.10.2016 г. изтегли
 
Графика лесистост, %

Обобщена справка за реализираната дървесина  - лесистост за периода от  01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.


Дата на публикуване: 19.07.2016 г. изтегли
 
Графика средна възраст в години

Обобщена справка за реализираната дървесина  - средна възраст в години на горите за периода от  01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.


Дата на публикуване: 19.07.2016 г. изтегли
 
Графика среден прираст

Обобщена справка за реализираната дървесина  - среден прираст за периода от  01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.


Дата на публикуване: 19.07.2016 г. изтегли
 
Графика общ прираст и ползване

Обобщена справка за реализираната дървесина  - общ прираст и ползване за периода от  01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.


Дата на публикуване: 19.07.2016 г. изтегли
 
Графика общ запас

Обобщена справка за реализираната дървесина  - общ запас за периода от  01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.


Дата на публикуване: 19.07.2016 г. изтегли
 
Графика обща и залесена площ

Обобщена справка за реализираната дървесина  - обща и залесена площ за периода от  01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.


Дата на публикуване: 19.07.2016 г. изтегли
 
Реализираната дървесина за периода 01.01 - 30.06 2016 г.

Обобщена справка за реализираната дървесина по държавни горски/ловни стопанства за периода от  01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.


Дата на публикуване: 14.07.2016 г. изтегли
 
Горското стопанство 1960 – 2015 год

Основни характеристики на българската гора и горското стопанство за периода 1960 – 2015 год.


Дата на публикуване: 13.07.2016 г. изтегли
 
Отчет 7 от ГФ

Отчет на горския фонд по видове насаждения и бонитети към 31.12.2015 г.


Дата на публикуване: 20.06.2016 г. изтегли
 
Отчет 6 от ГФ

Отчет за разпределение на залесените площи в хектари по възраст и пълнота към 31.12.2015 г.


Дата на публикуване: 20.06.2016 г. изтегли
 
Отчет 5 от ГФ

Отчет за добитата маса към 31.12.2015 г.


Дата на публикуване: 20.06.2016 г. изтегли
 
Отчет 4 от ГФ

Отчет на горския фонд по групи гори и лесистост към 31.12.2015 г.


Дата на публикуване: 20.06.2016 г. изтегли
 
Отчет 3 от ГФ

Отчет за разпределение на дървесния запас в кубични метри по дървесни видове и възраст към 31.12.2015 г.


Дата на публикуване: 20.06.2016 г. изтегли
 
Отчет 2 от ГФ

Отчет за разпределение на залесената площ в хектари по дървесни видове и възраст към 31.12.2015 г.


Дата на публикуване: 20.06.2016 г. изтегли
 
Отчет 1 от ГФ

Отчет за разпределение на общата горска площ в хектари по вид на горите към 31.12.2015 г.


Дата на публикуване: 20.06.2016 г. изтегли
 
Обобщена справка за реализираната дървесина за 2015 г.

Обобщена справка за реализираната дървесина по държавни горски/ловни стопанства за периода от 01.01.2015 г. до  31.12.2015 г.


Дата на публикуване: 06.06.2016 г. изтегли
 
Възмездни разпоредителни сделки с поземлени имоти в горски територии

Информация по заповед № 576/22.04.2016 г. на изпълнителния директор на ИАГ.  Данни за извършените възмездни разпоредителни сделки с поземлени имоти в горски територии, извършени със заповед на министъра на земеделието и храните през 2015 г. и 2016 г.


Дата на публикуване: 27.05.2016 г. изтегли
 
Реализирана дървесина по държавни горски/ловни стопанства

Обобщена справка за реализираната дървесина по държавни горски/ловни стопанства за периода от 01.01.2016 г. до  31.03.2016 г.


Дата на публикуване: 11.05.2016 г. изтегли
 
Заповед № 576

Заповед № 576/22.04.2016 г. на изпълнителния директор на ИАГ относно добива и транспортирането на дървесина и недървесни горски продукти за държавните горски територии, издадените позволителни за сеч, превозни билети и протоколи за освидетелстване на сечища и информация за пролетното преброяване на дивеча.


Дата на публикуване: 22.04.2016 г. изтегли