ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0877 705 112 НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ ВАРНА, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА.

НачалоНовини 2022/05Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

20.05.2022 - Заместник-министърът на земеделието Иван Христанов: „Необходимо е възстановяване на защитните горски пояси"

„Необходимо е мобилизиране на горския и земеделския сектор за възстановяване на системата от защитни горски пояси. Един от тях е свързан със съхненето на ясеновите пояси и изисква спешни мерки". Това каза зам.-министърът на земеделието Иван Христанов при откриването на работна среща в град Добрич. Целта на събитието бе да бъде разширен кръгът от участници, които да обсъдят разрешаването на важните въпроси със здравословните проблеми в защитените горски пояси в региона с представители на горската промишленост и академичната общност. Заместник-министърът заяви, че целта на ръководството на Министерство на земеделието е да реши наболелите въпроси, свързани с темата за полезащитните пояси. 

Срещата започна с теренно посещение на защитни пояси в землището на с. Стожер, където присъстващите се запознаха с реалното състояние на насажденията. Лесозащитна станция гр. Варна представи техническите способности на професионален дрон, с който от скоро се обследват горските територии за съхнене и обезлистване. Дронът ще се използва и за третиране на площи срещу болести и вредители.

По време на мероприятието бяха изнесени презентации, свързани със създаването, функциите и фитосанитарно състояние на защитните горски пояси в Добруджа, с участие на ясен.  Посочено бе, че в момента горските и ловни стопанства, на чиято територия има защитни горски пояси извършват мониторинг на тяхното състояние. Целта е да бъде изготвен обстоен доклад, който ще бъде основата за вземане на решения за тяхното възстановяване.

Създаването на мрежата от защитни пояси стартира преди близо 100 години, като към настоящия момент на територията на страната съществуват близо 290 000 дка пояси. Основна част от тях са съсредоточени в областите Добрич, Силистра, Разград и Шумен.

"През следващите години съществена роля за справяне с проблемите ще играе одобрения наскоро Национален план за възстановяване и устойчивост. В рамките му е утвърден проект за директно подпомагане за възстановяването на някои от най-увредените пояси. Възстановяването ще бъде подпомагано и от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони и Оперативна програма „Околна среда" 2027 г., програма LIFE в следващия програмен период", подчерта в словото си инж. Филип Ковашки, и.д. изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите.

В срещата участие взеха депутати от Комисията по земеделието, храните и горите,  Министерство на земеделието, Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по горите, държавните предприятия, държавните горски стопанства и регионалните дирекции по горите в региона, Лесозащитна станция - Варна,  представители на Лесотехническия университет, Добруджански земеделски институт, кметове и представители на земеделския бранш.

 
Документи
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност