ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0877 705 112 НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ ВАРНА, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА.

НачалоНовини 2022/05Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

12.05.2022 - Експерти от Лесозащитна станция гр. Пловдив участваха във Втората Международна работна среща за дъба

Експерти от Лесозащитна станция гр. Пловдив участваха във Втората Международна работна среща за дъба. Събитието е организирано от Главната Дирекция на горите на Република Турция и се провежда в периода 10 -12 май 2022 г. Участници в мероприятието са представители от Румъния, Косово, Албания, Гърция, Франция, Мароко, Босна и Херцеговина, Швеция и България. 

Експерти от Лесозащитна станция Пловдив представиха най-важните насекомни вредители в дъбовите насаждения в териториалния обхват на дейност на Станцията – гъботворка, златозадка, педомерки и листозавивачки, както и чуждия инвазивен вид Corythucha arcuata. Беше показан практическия опит на Станцията, свързан с ежегодните наблюдения върху популациите им и методите за борба с тях. Участниците в срещата бяха запознати и с постигнатите добри резултати, следствие успешно проведената биологична борба с гъботворката и златозадката чрез внасяне на ентомопатогенни гъби. 

От българска страна се представи и презентация от Института за гората при БАН на тема „Основни насекоми в дъбовите гори на България”.  

По време на разискванията по поставените проблеми и извършените изследвания в дъбовите гори се засегнаха теми за правилно стопанисване на горите, с цел многофункционалното им ползване, възобновяването на деградирали месторастения, правилното стопанисване с екологична и стопанска насоченост.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност